Platom on suomalainen perheyritys, jonka asiakkaina ovat ydinvoima-alan toimijat Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Laatu

Platomin laatujärjestelmä on ISO 9001, 14001 ja OHSAS 18001 sertifioitu. Hyödynnämme myös ASME:n NQA-1 standardin mukaista toimintajärjestelmää erityisesti järjestelmätoimituksissa. NQA-1 tulee sanoista Nuclear Quality Assurance ja kyseinen standardi on yleisesti käytössä länsimaisessa ydinvoimateollisuudessa.

Standardin mukainen toimintaprosessimme on saavuttanut laatuluokka 1 - luokituksen vuonna 2013. Auditoinnin suoritti asiakkaamme USEC Inc. Laatuluokka 1 on NQA-1 standardin korkein laatuluokka ja antaa mahdollisuuden vastata ydinturvallisuuteen yksin vaikuttavien järjestelmien suunnittelusta ja hankinnasta.

Lataa sertifikaatit tästä ja tästä

Historia

Platomin historia alkaa vuodesta 1998, jolloin toimintamme alkoi ydinvoimalaitoksiin toimitetuilla suunnitteluprojekteilla. Siitä lähtien olemmekin keskittyneet ydinvoimateknologiaan. Vuosien varrella meille on kertynyt osaamista ja kokemusta hyvin laajasta skaalasta ydinvoimalaitosten komponentteja ja prosesseja, esimerkiksi eri olomuodoissa olevien radioaktiivisten jätteiden käsittelystä, erityislaitteistojen toimituksista ydinpolttoaineen käsittelyyn.

Asiantuntijamme ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, joita löytyy sekä kotimaisesta, pohjoismaisesta, että kansainvälisestä ydinvoimateollisuudesta. Olemme toimittaneet mallinnus- ja analyysipalveluita sekä projektitukea selvitystöihin, laitosmuutosprojekteihin ja turvallisuusarvioihin. Osallistumme uusien laitosten suunnitteluun ja käyttöönottoon, käyvien laitosten ylläpitoon sekä vanhojen laitosten käytöstäpoistoon.

Olemme suunnitelleet ja toimittaneet räätälöityjä erikoislaitteita ydinvoimateollisuudelle. Lisäksi olemme kehittäneet erikoistuneita UF6-käsittelyjärjestelmiä ydinpolttoaineteollisuudelle.

Toiminta-ajatus ja arvot

”Lisäarvon tuottaminen asiakkaillemme, tarjoamalla laadukkaita asiantuntijapalveluita ja toimituksia, jotka vastaavat teollisuuden vaatimuksia luvituksesta ja kelpoistuksesta.”

Kumppanuus: 1 + 1 > 2

Tähtäämme asiakassuhteissamme kumppanuuksiin, jotka tuottavat mahdollisimman suuren lisäarvon sekä asiakkaille että meille. Todellinen tuotettu lisäarvo syntyy yhteistyön tuloksen ylittäessä siihen asetetuttujen resurssien yhteismäärän. Vahvistamalla yhteistyötä kasvatamme tuotetun lisäarvon määrää.

Platomin työntekijöillä on kumppanuussuhde työnantajansa kanssa. Platom kasvaa ja menestyy sen työntekijöiden yhtiölle tuottamasta lisäarvosta, josta reilu osa palautetaan takaisin työntekijöille.

Kasvu

Platomin tavoitteena on kasvaa yhtiönä kokonaisvaltaisesti. Kasvaminen edellyttää yrityksen toimintojen järjestämistä siten, että edellytykset kasvulle ovat aina olemassa. Kumppanimme hyötyvät kasvavan yhtiön kyvystä kantaa vastuuta alati vaativammissa asiakokonaisuuksissa.

Kasvumme peruspilareita ovat osaavat ja motivoituneet työntekijät. Tuemme työntekijöidemme ammatillista osaamista ja kehittymistä koulutuksilla, seminaareilla ja mahdollistamalla osallistumisen mielenkiintoisiin asiakasprojekteihin. Työntekijöidemme tarpeita kuunnellaan ja niihin reagoidaan.

Rohkeus

Kasvaminen edellyttää rohkeutta astua oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Platomilla rohkeus tarkoittaa sitä, että pystymme arvioimaan kasvun mahdollisuudet kollektiivisesti ja tartumme niihin riskejä unohtamatta. Uskallamme kyseenalaistaa toimintamme tarkoituksenmukaisuuden ja tehdä muutoksia silloin, kun kasvamisemme sitä edellyttää. Rohkeutemme antaa meille edellytykset kasvaa ja syventää kumppanuussuhteitamme.

Rohkea yritys koostuu työntekijöistä, jotka eivät pelkää ottaa haasteita vastaan. Tuemme kollektiivina toisiamme, mikä antaa selkänojaa ammatilliseen kehittymiseen.

Vastuullisuus

Teemme työmme loppuun asti huolellisesti ja kannamme vastuun töistämme suoraselkäisesti. Uskallamme pyytää hyvissä ajoin apua kollegoilta tai esimiehiltä. Hyvinvoivat ihmiset ovat laadukkaan toimintamme perusta ja siksi huomioimme työn inhimilliset puolet. Platomilaiset ovat ylpeitä omasta panoksestaan hiilidioksidipäästöjen vähentäjänä ja puhtaan ja terveen elinympäristön mahdollistajana.